Lần đầu gặp gỡ sau 40 năm xa cách tại khách sạn La Quinta, tối 28/12/2012, (ảnh Tri Le H)

Click a picture to see a larger view.