Hình ảnh họp mặt thân mật tại nhà Phan Văn Ý E29, Chủ Nhật, 30/12/2012 (ảnh Tri Le H)

Click a picture to see a larger view.