Hình ảnh dạ tiệc 40 Năm Tình Bạn K29/TVBQGVN
tại Nam California, 29/12/2012 (ảnh Lê Đình Trí H29)

Click a picture to see a larger view. Trang nhà K29 - Hình cỡ lớn để in