Hình ảnh phái đoàn VN & Pháp đến thăm K29 Bắc Cali ngày 24/12/2012 cùng đi thăm Boreal Ski Resort (ảnh Tri Le Photography)

Click a picture to see a larger view.