HOME | GHI DANH THAM DỰ | GHI DANH ĐƯA ĐÓN | GHI DANH ĐÓNG GÓP VĂN NGHỆ | DANH SÁCH ĐƯA ĐÓN | CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ

Cập Nhật Danh Sách Tham Dự Ngày Họp Mặt 40 Năm Tình Bạn Khóa 29

Monday, January 22, 2018

STT Họ và Tên Khóa Đến từ Ngày đến Số người dự dạ tiệc Số người đi tour Lệ phí đóng Cần BTC giúp
(Hotel? / Đưa đón?)
75 Tri Le Hayard 27/06/2015 2 0 200 USD No, thanks.
33 NGHIEM DO A29 USA 2 2 240 USD KHONG
44 Hà Minh Châu A29 Đức 4 0 USD
51 Võ Văn Long A29 Texas 2 ? 0 USD ?
52 Ms. Hoàng Thanh Tùng A29B Minesota 2 0 USD
15 Lê Văn A B29 Texas 2 0 200 USD
19 Hồ Công Lộc B29 San Diego 28/12/12 2 0 0 USD Khong
22 Phạm Tấn Lộc B29 Nam Cali 10 0 0 USD Không
24 Nguyễn Phú Hậu B29 Nam Cali 2 0 0 USD Không
41 Quách Vĩnh Thọ B29 Utah 25/12/2012 1 0 140 USD Giúp đưa đi dạ tiệc
53 Cao Xuân An B29 Texas 0 20 USD ?
65 Đặng Thành Long B29 Georgia 2 0 USD ?
66 Trần Văn Kính B29 Florida 0 40 USD
73 Doãn Minh Chính B29 Union City 2 0 USD No, thanks.
2 phamdinhtrong C29 bac cali 28/12/2012 01 0 0 USD
5 Tran du Hi C29 C29 santa ana 6 0 320 USD
10 Trong Tran C29 CT 12/27/2012 1 0 150 USD No
12 Lê Công Chánh C29 Oklahoma 27/12/2012 1 120 USD
16 Đỗ Trọng Kiên C29 Nam Cali 2 0 200 USD Không
21 Đào Công Hương C29 Los Angeles 2 0 200 USD Không
25 Phòng Tít Chắng C29 Nam Cali 4 0 260 USD Không
27 Nguyễn Trữ C29 Bắc Cali 2 0 0 USD Không
35 ĐAO DUY MINH C29 MARYLAND, USA 28/12/2012 2 240 USD
36 Trần Văn Hiền C29 Úc Châu 26/12/2012 9 02 0 USD Không
39 Phạm Văn Hải C29 Canada 25/12/2012 4 2 191.53 USD Yes, John Wayne Airport
54 Đỗ Tiến Bình Minh C29 Arizona 1 140 USD ?
67 Đặng Văn Huyền C29 Florida 0 100 USD
68 Lê Ngọc Phú C29 New York 4 0 USD
6 Vu tien Hy (dai`) D29 Michigan 28 Dec 2012 4 0 240 USD KO
8 Lê Thi D29 San Jose 28/12/2012 10 0 440 USD KO
26 Tsu A Cầu D29 Nam Cali 10 0 0 USD Không
28 Ngô Đình Phương D29 Japan 2 2 200 USD Cần
55 Bùi Khắc Hiếu D29 Germany ? 0 USD
56 Phan Văn Thọ D29 Alabama 4 300 USD ?
70 Ms. Hà Xuân Lộc D29B Arizona 1 0 USD
3 Sy A Tau E29 San Francisco, CA 28/12/2012 2 0 220 USD 0
7 NGUYỄN VĂN CƯ E29 VIỆT NAM. 17/12/2012. 0 01 0 USD Đón&nơi ở
20 Phan Văn Ý E29 Nam Cali 10 0 440 USD Không
23 Nguyễn Cát Khánh E29 Nam Cali 5 0 300 USD Không
57 Đinh Văn Bình E29 San Jose 28/12/2012 1 0 USD No, thanks.
58 Lã Anh Dũng E29 Australia 10 0 USD
59 Nguyễn Đình Tình E29 Sacramento 10 500 USD No, thanks.
63 Đặng Văn Luận E29 Alabama 2 200 USD ?
72 Lê Đình Khâm E29 San Diego 29/12/2012 3 0 USD
11 huongmaitran F29 Vancouver 28 - 12 - 2012 0 0 200 USD Dua,don ,hotel
32 Nguyễn Hùng Phi F29 Australia 27/12/2012 1 0 0 USD Đón từ phi trường LAX
37 Ho De F29 germany 26.12.2012 2 2 0 USD can don LOX
40 Nguyen Dinh Thu F29 Virginia ( IAD ) 12/25/12 02 200 USD
42 Nghiem doan Hien F29 Michigan 25/12/2012 2 chua biet 240 USD chua biet
47 Trần Ngọc Xuân F29 Việt Nam 1 0 USD Yes
50 Nguyễn Thành Tài F29 Nam Cali 10 0 USD No, thanks.
60 Đỗ Trọng Đạt F29 Florida 5 0 USD
64 Huỳnh Thanh Trí F29 Australia 2 0 USD ?
69 Hứa Trí Thành F29 Alabama 0 0 USD
49 Ms. Bùi Trúc Ruẫn F29B Nam Cali 1 40 USD No, thanks.
71 Ms. Nguyễn Thanh Sơn F29B Nam Cali 1 0 USD
4 ĐĂNG CÔNG ĐOÀN G29 France 17/12/12 - 03/12/13 1 1 0 USD CẦN
13 Vương Tín Nghĩa G29 San Diego 28/12/12 2 0 200 USD Không
14 Từ Thanh G29 Arkansas 27 or 28/12/12 4 0 300 USD Không
17 Nguyễn Văn Hiệp G29 Nam Cali 3 200 USD Không
30 Nguyễn phúc Ân G29 Úc 17/12/12 2 2 0 USD Chưabiết
31 Đặng Quang Bạch G29 Texas 3 220 USD Chưa biết`
46 Nguyễn Công Tâm G29 Việt Nam 1 0 USD Yes
48 Cao Quốc Bảo G29 Nam Cali 1 0 USD No, thanks.
74 Võ Văn Sang G29 Westminster 29/12/2012 1 0 USD
1 Tri Le H29 Hayward, CA 28/12/2012 2 0 0 USD No, thanks.
9 Anthony Ha H29 Hayward Don't know 2 0 240 USD no
18 Võ Văn Thắng H29 San Diego 28/12/12 5 0 0 USD Không
29 Tran Phu Qui H29 Canada 3 293.55 USD
34 Nguyen Duy Hoang H29 Virginia 12/28/12 02 0 200 USD No
38 Huỳnh Hữu Chí H29 San Jose ? 1 0 200 USD Không
43 Trần Hữu Đức H29 Hayward, CA 28/12/2012 2 0 300 USD No, thanks.
45 Trần Quý Phi H29 Việt Nam 1 1 0 USD Yes.
61 Mai Đức Thắng H29 Texas 5 330 USD No, thanks.
62 Vũ Đức Thức H29 Connecticut 5 330 USD No, thanks.
Tổng số tham dự dạ tiệc: 219
Khóa 29/TVBQGVN | Ngày Họp Mặt 40 Năm Tình Bạn | Điện thư: trile1515@gmail.com
Ban Đại Diện K29 Hải Ngoại - 2012


web site traffic analysis